Hizmetlerimiz

Anasayfa  / Hizmetlerimiz

Sigorta Risk Analizi

Kimler İçin?

-Başta holdingler, bankalar olmak üzere tüm ticari işletmeler.

Ne zaman ihtiyaç duyarsınız?

-Sigorta poliçesi yapmaya karar verdiniz ancak sektörünüze özel hangi poliçeleri satın alacağınızı bilmiyorsanız, alacağınız teminatları ve bedel/ veya limitlerinin ne olacağını merak ediyorsanız. Mevcut poliçeleriniz var, satın aldığınız poliçenin gerçekten ihtiyacınız olan teminatları kapsadığından emin olmak istiyorsanız.

Faaliyetler

-Gizlilik sözleşmesi imzalıyoruz.

-Varsa Poliçelerinizi sizden alıp detaylı analizlerini yapıyoruz.

-İşletmenizi ziyaret edip yapılan işin niteliği ve süreçleri hakkında bilgi alıyoruz.

-Geçmiş hasarlarınızı inceliyoruz.

Çıktılar

-Başta holdingler, bankalar olmak üzere tüm ticari işletmeler.

Sigorta Satınalma Süreç Yönetimi

-Prensip olarak öncelikle Sigorta Risk Analizi’nin yapılması tavsiye edilir. SRA’nın çıktıları bu hizmet için kullanılır. Bu hizmet ile Sigorta Teklif Süreci birleştirilemez.

Kimler İçin?

-Başta holdingler, bankalar olmak üzere tüm ticari işletmeler.

Ne zaman ihtiyaç duyarsınız?

-Sigorta yapmaya karar verdiniz fakat süreci nasıl yöneteceğinizi veya nereden başlamanız gerektiğini bilmiyorsanız.

Faaliyetler

-Varsa mevcut poliçelerinizi alıp içeriğini kontrol ediyoruz.

-Geçmiş hasarlarınızı inceliyoruz.

-Şirketiniz ile ilgili bilgi talebinde bulunuyoruz.

-İşletmenizi ziyaret edip yapılan işin niteliği ve süreçleri hakkında bilgi alıyoruz.

-Sigorta satın alması konusunda genel yaklaşımı belirliyoruz.

-Broker, aracı ve sigorta şirketi tavsiyesinde bulunuyoruz.

-Yetki mektuplarını hazırlıyoruz.

-Broker /Acente ve/veya sigorta şirketleri ile yapılan toplantılarda yanınızda bulunuyoruz.

-Gelen teklifleri karşılaştırmalı özet anlaşılır tablolar haline getiriyoruz, maliyet ve teminat karşılaştırmalarını hazırlıyoruz.

-Standart poliçe wordinglerini oluşturuyoruz.

-Poliçe tanzimini sağladıktan sonra şirkt içerisinde maliyet dağılımlarını organize ediyoruz.

Çıktılar

-Sigorta satın alma genel yaklaşım dökümanı

-Yetki belgesi

-Poliçe karşılaştırma tablosu

-İşletmeye özel poliçe wordingleri

-Şirketi içi sigorta prosedürü

Sigorta Teklif Süreci

-Bu hizmet Sigorta Satınalma Süreç Yönetimi Hizmeti ile birleştirilemez.

-Bu hizmet satın alındığında otomatik olarak “Poliçe Yönetimi” ve “Hasar Yönetimi Hizmeti” de satın alınmış olur.

Ne zaman ihtiyaç duyarsınız?

-Sigorta yapmaya karar verdiniz ve tam olarak ne istediğinizi biliyorsunuz. En uygun maliyet ve kapsamlar ile poliçe satın almak istiyorsanız.

Faaliyetler

-Poliçeden beklentilerinizi sizden alıyoruz.

-Geçmiş hasarlarınızı inceliyoruz.

-Şirketiniz ile ilgili bilgi talebinde bulunuyoruz.

-İşletmenizi ziyaret edip yapılan işin niteliği ve süreçleri hakkında bilgi alıyoruz.

-Gelen teklifleri karşılaştırmalı özet anlaşılır tablolar haline getiriyoruz, maliyet ve teminat karşılaştırmalarını hazırlıyoruz.

-Standart poliçe wordinglerini oluşturuyoruz.

-Poliçe tanzimini sağladıktan sonra şirkt içerisinde maliyet dağılımlarını organize ediyoruz.

Çıktılar

-Satına almayı bizden yapmanız halinde poliçe dokümanı.

Poliçe Yönetimi

-Bu hizmet “Hasar Yönetimi Hizmeti” ile beraber sunulmaktadır.

Ne zaman ihtiyaç duyarsınız?

-Mevcut poliçeleriniz var, sigortaya konu faaliyetleriniz sürekli değişiyor. Poliçelerinizi değişen mevzuat ve ihtiyaçlarınıza uygun hale getirmek istiyorsanız.

Faaliyetler

-Mevcut poliçenizi alıyoruz.

-Öncelikle sizden bize gelmesi gelmesi gereken bilgilerin kaspamı, gönderim şekli ve zamanı konusunda mutabık kalıyoruz.

-Poliçeler konusunda her aşamada devrede oluyoruz.

Çıktılar

-Poliçeler.

Hasar Yönetimi

-Bu hizmet “Hasar Yönetimi Hizmeti” ile beraber sunulmaktadır.

Ne zaman ihtiyaç duyarsınız?

-Sigorta poliçesi kapsamında hasar yaşadınız, kime haber verip sırasıyla hangi aksiyonları almanız gerekiyor, dikkat etmeniz gerekli hususlar nelerdir, hasar dosyası açtırdınız ancak eksper raporunda belirtilen hasar tutarı beklentinizin çok altında ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız.

Faaliyetler

-Mevcut poliçenizi alıyoruz.

-Hasarın detaylarını inceleyip oluşan hasar ve tazmin edilebilecek tazminat tutarının alt ve üst sınırlarını belirliyoruz.

-Hasar dosyasını sigorta şirketi nezdinde açırıyoruz.

-Atanan eksper ile görüşmeler yapıyoruz.

-Eksper raporunu gözden geçiriyoruz.

-Hasar bedelinin ödenme sürecini takip ediyoruz.

Çıktılar

-Hasar dosyası

-Hasar ödendisi

Sigorta Yönetim Danışmanlığı

Ne zaman ihtiyaç duyarsınız?

-Sigorta ile ilgili tüm süreçleri şirketiniz bünyesinde toplayarak gerekli yetkinliği oluşturmak istiyorsunuz.

-Organizasyonun diğer departmanları ile oluşacak bilgi akışını, sigorta süreçlerinin tanımlanmasını, sigorta prosedürünün oluşturulması, rol ve yetki tanımları, RACI matrisininin oluşturulması, KPI ve, yetkinliklerin tanımlanmasını istiyorsunuz.

Faaliyetler

-Sigorta biriminin organizasyon içindeki konumunun belirlenmesi

-Sigorta süreçlerinin oluşturulması

-Sigorta prosedürünün oluşturulması

-RACI matrisinin oluşturulması

-KPI listesinin oluşturulması

-Sigorta birimini işletecek kişilerde olması gereken subjektif ve objektif kriterlerin belirlenmesi

Çıktılar

-Yeni organizasyon şeması

-Rol ve yetki tanımları

-Sigorta prosedürü

-RACI matrisi

-KPI listesi

Eğitim

Ne zaman ihtiyaç duyarsınız?

-Kurumunuzda sigorta departmanı veya acenteniz için; sigorta sektörü, sigorta branşları, hasar yönetimi konusunda bilgilenmek istiyorsunuz.

Faaliyetler

-İhtiyaç duyulan eğitimleri veriyoruz.